HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEBSITE

Giới Thiệu Tổng Quan Website

 Chỉnh sửa danh mục và sản phẩm

Chỉnh sửa chuyên mục và bài viết

Sửa Nội Dung Bên Ngoài

Sửa Đầu Trang và Chân Trang

Nhúng Mã Và Sửa Hotline

Cấu Hình Form

Tải tài liệu: 

Mời quý khách tham gia “facebook jillgiordano.com” và “youtube jillgiordano.com” để theo dõi nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi.